เรื่อง ::
โครงการนานาชาติ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครนักเรียนที่จบป.6 หรือเกรด 6 เข้าศึกษาต่อเกรด 7
  รายละเอียด ::
  โครงการนานาชาติ โรงเรียนโยธินบูรณะ  กรุงเทพมหานคร  เปิดรับสมัครนักเรียนที่จบ ป. 6 หรือ เกรด 6  เข้าศึกษาต่อเกรด  7  ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป  เปิดเรียน  15  สิงหาคม  2553  สนใจสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมที่โรงเรียนโยธินบูรณะ      ถนนสามเสน  เขตดุสิต
 กทม.  โทร.  02 -  241 - 3464.
Yothinburana School is going to start an International
 Programme this year, beginning for the enrollment of
 students to study in Grade 7.

Semester 1 starts 15th  August 2010. For more information
 please contact Yothinburana School, Samsen Road, Dusit,
 Bangkok. Tel. 02 – 241 – 3464
 
 
   ผู้ประกาศ ::คุณ เจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
วันที่ :: 02 มิ.ย. 2553  เวลา 17:19:38