ข้อมูลโรงเรียน
   หน้าแรก
   ประวัติโรงเรียน
   เกี่ยวกับโรงเรียน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ข้อมูลอาคารเรียน สถานที่
   หลักสูตรการศึกษา
   ทำเนียบผู้บริหาร
   คณะผู้บริหาร
   ครู และ บุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน

กลุ่มบริหารงาน
   วิชาการ
   การเงิน สินทรัพย์และงานบุคคล
   บริหารงานทั่วไป
   กิจการนักเรียน

โครงการสอน 1/2555ลิงค์ภายในโรงเรียน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 [15 ต.ค. 2557]
คำสั่งประชุมสัมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2557  [เข้าชม 445] 
 [03 ต.ค. 2557]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างกลุ่มฯสังคมศึกษา  [เข้าชม 1167] 
 [25 ก.ย. 2557]
ปฏิทินปลายภาคเรียนที่ 1-2557  [เข้าชม 1585] 
 [11 ก.ย. 2557]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1-2557 ม.ปลาย  [เข้าชม 2303] 
 [11 ก.ย. 2557]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1-2557 ม.ต้น  [เข้าชม 1698] 


    ข่าวสำหรับนักเรียน
 [12 พ.ค. 2557]
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนรักษาดินแดนชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557  [เข้าชม 4334] 
 [09 พ.ค. 2557]
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนและห้องเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.1 และ ม.4  [เข้าชม 5857] 
 [09 พ.ค. 2557]
ประกาศห้องเรียนนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.2 , ม.3 , ม.5 , ม.6  [เข้าชม 5368] 
 [20 ก.พ. 2557]
ไฟล์รูปภาพแบบฝึกหัดวิชาคอมพิวเตอร์ ม.4  [เข้าชม 4428] 
 [17 ก.พ. 2557]
นักเรียน ม.6 รับผลการสอบ  [เข้าชม 2934] 


    ข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่
 [18 ก.ย. 2557]
คำสั่งเวรประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2557  [เข้าชม 159] 
 [01 พ.ค. 2557]
การประชุมปฏิบัติการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  [เข้าชม 1038] 
 [25 มี.ค. 2557]
คำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยเดือนเมษายน พฤษภาคม2557  [เข้าชม 1079] 
 [06 ก.พ. 2557]
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ O-Net ม.3  [เข้าชม 886] 
 [29 ม.ค. 2557]
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประตูโรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557  [เข้าชม 818] 


    ข่าวการรับสมัคร
 [15 ต.ค. 2557]
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  [เข้าชม 86] 
 [28 ส.ค. 2557]
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 ตำแหน่ง  [เข้าชม 338] 
 [23 เม.ย. 2557]
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์  [เข้าชม 845] 
 [18 เม.ย. 2557]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นครูอัตราจ้างสอนคณิตศาสตร์  [เข้าชม 829] 
 [01 เม.ย. 2557]
รับสมัครครูอัตราจ้างสอนคณิตศาสตร์ 2 อัตรา  [เข้าชม 708] 


    ข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้
 [05 ต.ค. 2554]
โครงงานบูรณาการวิทยาศาสตร์วิถีพุทธ ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  [เข้าชม 1781] 
 [09 มิ.ย. 2554]
ผลงานและความภาคภูมิใจจากกลุ่มสาระการเรียนสังคม ศานาและวัฒนธรรม  [เข้าชม 2610] 
 [02 มิ.ย. 2553]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม “สุนทรภู่ มหากวี ศรีสยาม”  [เข้าชม 3614] 
 [19 ม.ค. 2553]
ขอเชิญร่วมงาน "การงานแฟร์ครั้งที่ 3 " ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  [เข้าชม 2621] 
 [28 ธ.ค. 2552]
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  [เข้าชม 2045] 

    งานวิจัยคุณครู
 [23 ธ.ค. 2553]
รายงานผลการใช้และพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสม วิชาเคมี 3 ว40223  [เข้าชม 1335] 
 [23 ธ.ค. 2553]
การพัฒนาค่านิยมและเจตคติในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าของ  [เข้าชม 1592] 
 [26 เม.ย. 2553]
การพัฒนาฐานความรู้ เรื่องเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  [เข้าชม 2641] 
 [03 เม.ย. 2553]
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  [เข้าชม 3482] 
 [06 พ.ย. 2552]
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมีเรื่อง “พันธะเคมี ”สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...   [เข้าชม 4358] 


    ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
 [21 ต.ค. 2557]
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานอาคารสถานที่  [เข้าชม 22] 
 [20 ต.ค. 2557]
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างสอนสังคมฯ  [เข้าชม 46] 
 [15 ต.ค. 2557]
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์  [เข้าชม 59] 
 [26 ก.ย. 2557]
ประกาศผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่โสต EP  [เข้าชม 127] 
 [24 ก.ย. 2557]
รับสมัครครูจ้างสอนสังคม 3 อัตรา  [เข้าชม 150] 


    เอกสารประกอบการเรียนรู้
 [17 ก.ค. 2557]
เอกสารประกอบการเรียนวิชา การออกแบบงานกราฟฟิก ม.5  [เข้าชม 503] 
 [26 พ.ค. 2557]
เอกสาร Adobe Captivate5.5  [เข้าชม 550] 
 [20 พ.ค. 2557]
คู่มือการใช้โปรแกรม PowerPoint 2010  [เข้าชม 366] 
 [28 ม.ค. 2557]
เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 (4)  [เข้าชม 591] 
 [28 ม.ค. 2557]
เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 (3)  [เข้าชม 583] 

 [17 พ.ค. 2557] ปฐมนิเทศระดับชั้น ม.4  [เข้าชม 1660] 


  ปฐมนิเทศระดับชั้น ม.4...อ่านต่อ
[17 พ.ค. 2557] ปฐมนิเทศระดับชั้น ม.1 [เข้าชม 1174]


[21 ม.ค. 2557] Open House 2014 [เข้าชม 1292]
[30 ธ.ค. 2556] International Day [เข้าชม 1406]ผู้อำนวยการโรงเรียนเว็บลิงค์สำนักงาน

 

แผนที่โรงเรียนโยธินบูรณะ


 
 

 
 
โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
คน
ผู้เข้าชมวันนี้
127
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
242
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
1248
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
5517
คน
ผู้เข้าชมปีนี้
162404
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด
738718
คน
บันทึกเมื่อ: :: 17 พ.ย. 2552