ข้อมูลโรงเรียน
   หน้าแรก
   ประวัติโรงเรียน
   เกี่ยวกับโรงเรียน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ข้อมูลอาคารเรียน สถานที่
   หลักสูตรการศึกษา
   ทำเนียบผู้บริหาร
   คณะผู้บริหาร
   ครู และ บุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน

กลุ่มบริหารงาน
   วิชาการ
   การเงิน สินทรัพย์และงานบุคคล
   บริหารงานทั่วไป
   กิจการนักเรียน

โครงการสอน 1/2555

ลิงค์ภายในโรงเรียน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 [27 ต.ค. 2557]
ตารางสอน ม.1 เทอม 2 ปีการศึกษา 2557  [เข้าชม 3122] 
 [27 ต.ค. 2557]
ตารางสอน ม.2 เทอม 2 ปีการศึกษา 2557  [เข้าชม 3861] 
 [27 ต.ค. 2557]
ตารางสอน ม.3 เทอม 2 ปีการศึกษา 2557  [เข้าชม 3723] 
 [27 ต.ค. 2557]
ตารางสอน ม.4 เทอม 2 ปีการศึกษา 2557  [เข้าชม 3518] 
 [27 ต.ค. 2557]
ตารางสอน ม.5 เทอม 2 ปีการศึกษา 2557  [เข้าชม 3340] 


    ข่าวสำหรับนักเรียน
 [18 พ.ย. 2557]
นักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติยศลูกโยธิน ปีการศึกษา 2557  [เข้าชม 2077] 
 [14 พ.ย. 2557]
ตารางการสอบของ นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย  [เข้าชม 1452] 
 [12 พ.ค. 2557]
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนรักษาดินแดนชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557  [เข้าชม 5021] 
 [09 พ.ค. 2557]
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนและห้องเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.1 และ ม.4  [เข้าชม 6534] 
 [09 พ.ค. 2557]
ประกาศห้องเรียนนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.2 , ม.3 , ม.5 , ม.6  [เข้าชม 5958] 


    ข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่
 [08 ธ.ค. 2557]
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน  [เข้าชม 134] 
 [18 ก.ย. 2557]
คำสั่งเวรประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2557  [เข้าชม 406] 
 [01 พ.ค. 2557]
การประชุมปฏิบัติการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  [เข้าชม 1207] 
 [25 มี.ค. 2557]
คำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยเดือนเมษายน พฤษภาคม2557  [เข้าชม 1167] 
 [06 ก.พ. 2557]
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ O-Net ม.3  [เข้าชม 957] 


    ข่าวการรับสมัครบุคคล
 [27 พ.ย. 2557]
ประกาศผลคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  [เข้าชม 117] 
 [27 พ.ย. 2557]
รับสมัครครู Full Time โครงการภาคภาษาอังกฤษ 1 อัตรา  [เข้าชม 144] 
 [27 พ.ย. 2557]
รับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาไทย 2 อัตรา  [เข้าชม 101] 
 [22 พ.ย. 2557]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถ  [เข้าชม 100] 
 [20 พ.ย. 2557]
รับสมัครครูสอนวิชาเคมีและวิชาภาษาไทย (โครงการนานาชาติ)  [เข้าชม 92] 


    ข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้
 [05 ต.ค. 2554]
โครงงานบูรณาการวิทยาศาสตร์วิถีพุทธ ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  [เข้าชม 1851] 
 [09 มิ.ย. 2554]
ผลงานและความภาคภูมิใจจากกลุ่มสาระการเรียนสังคม ศานาและวัฒนธรรม  [เข้าชม 2688] 
 [02 มิ.ย. 2553]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม “สุนทรภู่ มหากวี ศรีสยาม”  [เข้าชม 3713] 
 [19 ม.ค. 2553]
ขอเชิญร่วมงาน "การงานแฟร์ครั้งที่ 3 " ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  [เข้าชม 2689] 
 [28 ธ.ค. 2552]
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  [เข้าชม 2099] 

    งานวิจัยคุณครู
 [23 ธ.ค. 2553]
รายงานผลการใช้และพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสม วิชาเคมี 3 ว40223  [เข้าชม 1377] 
 [23 ธ.ค. 2553]
การพัฒนาค่านิยมและเจตคติในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าของ  [เข้าชม 1638] 
 [26 เม.ย. 2553]
การพัฒนาฐานความรู้ เรื่องเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  [เข้าชม 2690] 
 [03 เม.ย. 2553]
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  [เข้าชม 3535] 
 [06 พ.ย. 2552]
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมีเรื่อง “พันธะเคมี ”สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...   [เข้าชม 4407] 


    ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
 [28 พ.ย. 2557]
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน  [เข้าชม 38] 
 [28 พ.ย. 2557]
สอบราคาจ้างกิจกรรมประวัติศาสตร์สัญจร ม.6  [เข้าชม 58] 
 [27 พ.ย. 2557]
สอบราคาจ้างค่ายอัจฉริยภาพ E.M.S. camp ม.3  [เข้าชม 64] 
 [13 พ.ย. 2557]
สอบราคาจ้างรถบัส  [เข้าชม 87] 
 [06 พ.ย. 2557]
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานอาคารสถานที่ 1 อัตรา  [เข้าชม 84] 


    เอกสารประกอบการเรียนรู้
 [17 ก.ค. 2557]
เอกสารประกอบการเรียนวิชา การออกแบบงานกราฟฟิก ม.5  [เข้าชม 565] 
 [26 พ.ค. 2557]
เอกสาร Adobe Captivate5.5  [เข้าชม 632] 
 [20 พ.ค. 2557]
คู่มือการใช้โปรแกรม PowerPoint 2010  [เข้าชม 431] 
 [28 ม.ค. 2557]
เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 (4)  [เข้าชม 654] 
 [28 ม.ค. 2557]
เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 (3)  [เข้าชม 642] 

 [03 ธ.ค. 2557] impromptu speech 2557  [เข้าชม 93] 


  การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระด...อ่านต่อ
[17 พ.ค. 2557] ปฐมนิเทศระดับชั้น ม.4 [เข้าชม 2001]


[17 พ.ค. 2557] ปฐมนิเทศระดับชั้น ม.1 [เข้าชม 1333]


[21 ม.ค. 2557] Open House 2014 [เข้าชม 1419]
[30 ธ.ค. 2556] International Day [เข้าชม 1482]

ผู้อำนวยการโรงเรียนเว็บลิงค์สำนักงาน

 

แผนที่โรงเรียนโยธินบูรณะ


 
 

 
 
โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้
3
คน
ผู้เข้าชมวันนี้
211
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
237
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
957
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
3743
คน
ผู้เข้าชมปีนี้
179495
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด
755809
คน
บันทึกเมื่อ: :: 17 พ.ย. 2552