ข้อมูลโรงเรียน
   หน้าแรก
   ประวัติโรงเรียน
   เกี่ยวกับโรงเรียน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ข้อมูลอาคารเรียน สถานที่
   หลักสูตรการศึกษา
   ทำเนียบผู้บริหาร
   คณะผู้บริหาร
   ครู และ บุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน

กลุ่มบริหารงาน
   วิชาการ
   การเงิน สินทรัพย์และงานบุคคล
   บริหารงานทั่วไป
   กิจการนักเรียน

โครงการสอน 1/2555

ลิงค์ภายในโรงเรียน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 [25 มี.ค. 2558]
ผลการคัดเลือก ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษดนตรีและกีฬา  [เข้าชม 580] 
 [05 มี.ค. 2558]
ประกาศรายชื่อนักฟุตบอลรุ่นอายุ 14 ปี และ 16 ปี  [เข้าชม 2063] 
 [23 ก.พ. 2558]
การประกาศผลฟุตบอลเยาวชนฯรุ่นอายุ 14 ปี และ 16 ปี  [เข้าชม 3915] 
 [17 ก.พ. 2558]
ใบสมัคร smp  [เข้าชม 4775] 
 [10 ก.พ. 2558]
ประกาศผลรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลรุ่น 14 ปี และ 16 ปี  [เข้าชม 6474] 


    ข่าวสำหรับนักเรียน
 [14 ม.ค. 2558]
ตัวอย่างไฟล์โปสเตอร์โครงงาน  [เข้าชม 1009] 
 [14 ม.ค. 2558]
ตัวอย่างการพิมพ์เนื้อหารายงานโครงงาน (5 บท)  [เข้าชม 1208] 
 [14 ม.ค. 2558]
ตัวอย่างการพิมพ์เนื้อหารายงานโครงงาน (5 บท)  [เข้าชม 874] 
 [14 ม.ค. 2558]
ตัวอย่างการจัดพิมพ์ส่วนนำรายงานโครงงาน  [เข้าชม 688] 
 [14 ม.ค. 2558]
ตัวอย่างการจัดพิมพ์หน้าปกรายงานโครงงาน  [เข้าชม 637] 


    ข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่
 [27 ม.ค. 2558]
แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  [เข้าชม 151] 
 [27 ม.ค. 2558]
แบบสรุปผลการนิเทศ4  [เข้าชม 167] 
 [27 ม.ค. 2558]
การนิเทศภายใน3  [เข้าชม 103] 
 [27 ม.ค. 2558]
การนิเทศภายในสถานศึกษา2  [เข้าชม 96] 
 [27 ม.ค. 2558]
การนิเทศภายในสถานศึกษา1  [เข้าชม 114] 


    ข่าวการรับสมัครบุคคล
 [23 มี.ค. 2558]
รับสมัครครูอัตราจ้างสอนคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา  [เข้าชม 90] 
 [16 มี.ค. 2558]
รับสมัคร จนท.ประจำสำนักงานโครงการภาคภาษาอังกฤษ 2 อัตรา  [เข้าชม 187] 
 [25 ก.พ. 2558]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  [เข้าชม 290] 
 [20 ก.พ. 2558]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานงานอาคารสถานที่  [เข้าชม 268] 
 [02 ก.พ. 2558]
รับสมัครเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่  1 อัตรา  [เข้าชม 230] 


    ข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้
 [05 ต.ค. 2554]
โครงงานบูรณาการวิทยาศาสตร์วิถีพุทธ ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  [เข้าชม 1997] 
 [09 มิ.ย. 2554]
ผลงานและความภาคภูมิใจจากกลุ่มสาระการเรียนสังคม ศานาและวัฒนธรรม  [เข้าชม 2844] 
 [02 มิ.ย. 2553]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม “สุนทรภู่ มหากวี ศรีสยาม”  [เข้าชม 3857] 
 [19 ม.ค. 2553]
ขอเชิญร่วมงาน "การงานแฟร์ครั้งที่ 3 " ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  [เข้าชม 2787] 
 [28 ธ.ค. 2552]
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  [เข้าชม 2181] 

    งานวิจัยคุณครู
 [23 ธ.ค. 2553]
รายงานผลการใช้และพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสม วิชาเคมี 3 ว40223  [เข้าชม 1470] 
 [23 ธ.ค. 2553]
การพัฒนาค่านิยมและเจตคติในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าของ  [เข้าชม 1751] 
 [26 เม.ย. 2553]
การพัฒนาฐานความรู้ เรื่องเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  [เข้าชม 2806] 
 [03 เม.ย. 2553]
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  [เข้าชม 3675] 
 [06 พ.ย. 2552]
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมีเรื่อง “พันธะเคมี ”สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...   [เข้าชม 4517] 


    ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
 [25 ก.พ. 2558]
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ  [เข้าชม 77] 
 [07 ม.ค. 2558]
สอบราคาจ้างค่ายอัจฉริยภาพ E.M.S.CAMP ม.5  [เข้าชม 184] 
 [22 ธ.ค. 2557]
สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพ E.M.S. CAMP ม.3  [เข้าชม 181] 
 [22 ธ.ค. 2557]
สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย(Day trip EP)  [เข้าชม 146] 
 [28 พ.ย. 2557]
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน  [เข้าชม 170] 


    เอกสารประกอบการเรียนรู้
 [24 มี.ค. 2558]
เอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องไฟฟ้าเคมี ม.5 โดยครูยุพา  ปลีผลา  [เข้าชม 21] 
 [17 ก.ค. 2557]
เอกสารประกอบการเรียนวิชา การออกแบบงานกราฟฟิก ม.5  [เข้าชม 705] 
 [26 พ.ค. 2557]
เอกสาร Adobe Captivate5.5  [เข้าชม 817] 
 [20 พ.ค. 2557]
คู่มือการใช้โปรแกรม PowerPoint 2010  [เข้าชม 596] 
 [28 ม.ค. 2557]
เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 (4)  [เข้าชม 790] 

 [20 ก.พ. 2558] อบรมภาษาอังกฤษสำหรับครู  [เข้าชม 210] 


  อบรมภาษาอังกฤษสำหรับ...อ่านต่อ
[20 ก.พ. 2558] ภาษาอาเซียน [เข้าชม 220]


[20 ก.พ. 2558] speech on stage [เข้าชม 128]


[20 ก.พ. 2558] morning radio [เข้าชม 113]


[29 ม.ค. 2558] International Day [เข้าชม 281]


[03 ธ.ค. 2557] impromptu speech 2557 [เข้าชม 472]


[17 พ.ค. 2557] ปฐมนิเทศระดับชั้น ม.4 [เข้าชม 2443]ผู้อำนวยการโรงเรียนเว็บลิงค์สำนักงาน

 

แผนที่โรงเรียนโยธินบูรณะ


 
 

 
 
โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้
1
คน
ผู้เข้าชมวันนี้
16
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
518
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
3368
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
27121
คน
ผู้เข้าชมปีนี้
54862
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด
812755
คน
บันทึกเมื่อ: :: 17 พ.ย. 2552