ข้อมูลโรงเรียน
   หน้าแรก
   ประวัติโรงเรียน
   เกี่ยวกับโรงเรียน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ข้อมูลอาคารเรียน สถานที่
   หลักสูตรการศึกษา
   ทำเนียบผู้บริหาร
   คณะผู้บริหาร
   ครู และ บุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน

กลุ่มบริหารงาน
   วิชาการ
   การเงิน สินทรัพย์และงานบุคคล
   บริหารงานทั่วไป
   กิจการนักเรียน

โครงการสอน 1/2555

ลิงค์ภายในโรงเรียน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 [24 มี.ค. 2557]
ผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ  [เข้าชม 4162] 
 [21 มี.ค. 2557]
ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม) ศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2557  [เข้าชม 8126] 
 [21 มี.ค. 2557]
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 เดิมรับทุนต่อ ม.4 EP  [เข้าชม 6267] 
 [27 ก.พ. 2557]
การรับนักเรียนโครงการนานาชาติ Year7 และ Year10 ปีการศึกษา 2557  [เข้าชม 4591] 
 [27 ก.พ. 2557]
การรับนักเรียนโครงการนานาชาติ Year 7 และ Year 10  [เข้าชม 4523] 


    ข่าวสำหรับนักเรียน
 [20 ก.พ. 2557]
ไฟล์รูปภาพแบบฝึกหัดวิชาคอมพิวเตอร์ ม.4  [เข้าชม 717] 
 [17 ก.พ. 2557]
นักเรียน ม.6 รับผลการสอบ  [เข้าชม 1516] 
 [30 ม.ค. 2557]
บทเรียนโปรแกรม Captivate 5.5  [เข้าชม 766] 
 [28 ม.ค. 2557]
ลิงก์เอกสาร ม.6 วิชาคอมพิวเตอร์  [เข้าชม 583] 
 [16 ม.ค. 2557]
กำหนดจัดกิจกรรมโครงงานบูรณาการ  [เข้าชม 1223] 


    ข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่
 [25 มี.ค. 2557]
คำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยเดือนเมษายน พฤษภาคม2557  [เข้าชม 159] 
 [06 ก.พ. 2557]
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ O-Net ม.3  [เข้าชม 437] 
 [29 ม.ค. 2557]
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประตูโรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557  [เข้าชม 480] 
 [29 ม.ค. 2557]
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2557  [เข้าชม 343] 
 [03 ธ.ค. 2556]
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประตูโรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2556   [เข้าชม 661] 


    ข่าวการรับสมัคร
 [23 เม.ย. 2557]
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์  [เข้าชม 25] 
 [18 เม.ย. 2557]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นครูอัตราจ้างสอนคณิตศาสตร์  [เข้าชม 112] 
 [01 เม.ย. 2557]
รับสมัครครูอัตราจ้างสอนคณิตศาสตร์ 2 อัตรา  [เข้าชม 276] 
 [21 มี.ค. 2557]
Personnel Wanted  [เข้าชม 387] 
 [21 มี.ค. 2557]
รับสมัครครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ IP  [เข้าชม 292] 


    ข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้
 [05 ต.ค. 2554]
โครงงานบูรณาการวิทยาศาสตร์วิถีพุทธ ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  [เข้าชม 1599] 
 [09 มิ.ย. 2554]
ผลงานและความภาคภูมิใจจากกลุ่มสาระการเรียนสังคม ศานาและวัฒนธรรม  [เข้าชม 2385] 
 [02 มิ.ย. 2553]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม “สุนทรภู่ มหากวี ศรีสยาม”  [เข้าชม 3285] 
 [19 ม.ค. 2553]
ขอเชิญร่วมงาน "การงานแฟร์ครั้งที่ 3 " ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  [เข้าชม 2464] 
 [28 ธ.ค. 2552]
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  [เข้าชม 1920] 

    งานวิจัยคุณครู
 [23 ธ.ค. 2553]
รายงานผลการใช้และพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสม วิชาเคมี 3 ว40223  [เข้าชม 1204] 
 [23 ธ.ค. 2553]
การพัฒนาค่านิยมและเจตคติในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าของ  [เข้าชม 1447] 
 [26 เม.ย. 2553]
การพัฒนาฐานความรู้ เรื่องเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  [เข้าชม 2469] 
 [03 เม.ย. 2553]
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  [เข้าชม 3296] 
 [06 พ.ย. 2552]
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมีเรื่อง “พันธะเคมี ”สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...   [เข้าชม 4174] 


    ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
 [01 เม.ย. 2557]
ประมูลราคาจัดจ้างครูชาวต่างชาติ  [เข้าชม 127] 
 [27 มี.ค. 2557]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถ  [เข้าชม 123] 
 [17 ก.พ. 2557]
รับสมัครพนักงานขับรถ 1 อัตรา  [เข้าชม 146] 
 [03 ก.พ. 2557]
สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์  [เข้าชม 225] 
 [21 ม.ค. 2557]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  [เข้าชม 247] 


    เอกสารประกอบการเรียนรู้
 [28 ม.ค. 2557]
เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 (4)  [เข้าชม 316] 
 [28 ม.ค. 2557]
เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 (3)  [เข้าชม 386] 
 [28 ม.ค. 2557]
เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 (2)  [เข้าชม 464] 
 [28 ม.ค. 2557]
เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 (1)  [เข้าชม 473] 
 [18 พ.ค. 2556]
เสริมทักษะ _เอกซ์โปเนเนเชียลและลอการิทึม  [เข้าชม 1139] 

 [21 ม.ค. 2557] Open House 2014  [เข้าชม 812] 


  วันที่ 12 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ...อ่านต่อ


[30 ธ.ค. 2556] International Day [เข้าชม 1162]


[28 มิ.ย. 2555] กิจกรรมวันสุนทรภู่ [เข้าชม 1325]


[28 มิ.ย. 2555] พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2555 [เข้าชม 1743]ผู้อำนวยการโรงเรียนเว็บลิงค์สำนักงาน

 

แผนที่โรงเรียนโยธินบูรณะ


 
 

 
 
โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้
1
คน
ผู้เข้าชมวันนี้
8
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
392
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
1229
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
17808
คน
ผู้เข้าชมปีนี้
95490
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด
671804
คน
บันทึกเมื่อ: :: 17 พ.ย. 2552