ข้อมูลโรงเรียน
   หน้าแรก
   ประวัติโรงเรียน
   เกี่ยวกับโรงเรียน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ข้อมูลอาคารเรียน สถานที่
   หลักสูตรการศึกษา
   ทำเนียบผู้บริหาร
   คณะผู้บริหาร
   ครู และ บุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน

กลุ่มบริหารงาน
   วิชาการ
   การเงิน สินทรัพย์และงานบุคคล
   บริหารงานทั่วไป
   กิจการนักเรียน

โครงการสอน 1/2555

ลิงค์ภายในโรงเรียน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 [22 มิ.ย. 2558]
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558  [เข้าชม 1525] 
 [12 มิ.ย. 2558]
ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 (โครงการภาคภาษาอังกฤษ)  [เข้าชม 2480] 
 [12 มิ.ย. 2558]
ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2557 (โครงการภาคปกติ)  [เข้าชม 2963] 
 [12 มิ.ย. 2558]
ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557  [เข้าชม 1933] 
 [25 มี.ค. 2558]
ผลการคัดเลือก ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษดนตรีและกีฬา  [เข้าชม 5405] 


    ข่าวสำหรับนักเรียน
 [27 ส.ค. 2558]
ใบสมัครทดสอบความรู้ภาษาไทย ของบริษัทเสริมปัญญา(เลื่อนสอบจาก 29 สค.58 เป็น 5 กย.58)  [เข้าชม 609] 
 [25 ส.ค. 2558]
ปฏิทินช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  [เข้าชม 769] 
 [24 เม.ย. 2558]
ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2558  [เข้าชม 6494] 
 [24 เม.ย. 2558]
ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2558  [เข้าชม 8241] 
 [24 เม.ย. 2558]
ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2558  [เข้าชม 7870] 


    ข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่
 [27 ม.ค. 2558]
แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  [เข้าชม 529] 
 [27 ม.ค. 2558]
แบบสรุปผลการนิเทศ4  [เข้าชม 552] 
 [27 ม.ค. 2558]
การนิเทศภายใน3  [เข้าชม 324] 
 [27 ม.ค. 2558]
การนิเทศภายในสถานศึกษา2  [เข้าชม 322] 
 [27 ม.ค. 2558]
การนิเทศภายในสถานศึกษา1  [เข้าชม 836] 


    ข่าวการรับสมัครบุคคล
 [14 ส.ค. 2558]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  [เข้าชม 114] 
 [03 ส.ค. 2558]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างสอนภาษาไทย  [เข้าชม 189] 
 [15 ก.ค. 2558]
รับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาไทย 2 อัตรา  [เข้าชม 280] 
 [11 มิ.ย. 2558]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  [เข้าชม 339] 
 [05 มิ.ย. 2558]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  [เข้าชม 481] 


    ข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้
 [05 ต.ค. 2554]
โครงงานบูรณาการวิทยาศาสตร์วิถีพุทธ ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  [เข้าชม 2147] 
 [09 มิ.ย. 2554]
ผลงานและความภาคภูมิใจจากกลุ่มสาระการเรียนสังคม ศานาและวัฒนธรรม  [เข้าชม 3041] 
 [02 มิ.ย. 2553]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม “สุนทรภู่ มหากวี ศรีสยาม”  [เข้าชม 4078] 
 [19 ม.ค. 2553]
ขอเชิญร่วมงาน "การงานแฟร์ครั้งที่ 3 " ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  [เข้าชม 2938] 
 [28 ธ.ค. 2552]
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  [เข้าชม 2306] 

    งานวิจัยคุณครู
 [23 ธ.ค. 2553]
รายงานผลการใช้และพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสม วิชาเคมี 3 ว40223  [เข้าชม 1598] 
 [23 ธ.ค. 2553]
การพัฒนาค่านิยมและเจตคติในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าของ  [เข้าชม 1900] 
 [26 เม.ย. 2553]
การพัฒนาฐานความรู้ เรื่องเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  [เข้าชม 2993] 
 [03 เม.ย. 2553]
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  [เข้าชม 3856] 
 [06 พ.ย. 2552]
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมีเรื่อง “พันธะเคมี ”สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...   [เข้าชม 4676] 


    ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
 [10 ส.ค. 2558]
สอบราคาจ้างเหมาบริการงานจัดค่ายเสริมทักษะชีวิต (SMP CAMP)  [เข้าชม 49] 
 [07 ส.ค. 2558]
สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงรถปรับอากาศโรงเรียน  [เข้าชม 66] 
 [07 ส.ค. 2558]
สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  [เข้าชม 59] 
 [07 ส.ค. 2558]
สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  [เข้าชม 66] 
 [03 ส.ค. 2558]
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานปีการศึกษา 2558  [เข้าชม 67] 


    เอกสารประกอบการเรียนรู้
 [24 มี.ค. 2558]
เอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องไฟฟ้าเคมี ม.5 โดยครูยุพา  ปลีผลา  [เข้าชม 405] 
 [17 ก.ค. 2557]
เอกสารประกอบการเรียนวิชา การออกแบบงานกราฟฟิก ม.5  [เข้าชม 1137] 
 [26 พ.ค. 2557]
เอกสาร Adobe Captivate5.5  [เข้าชม 1182] 
 [20 พ.ค. 2557]
คู่มือการใช้โปรแกรม PowerPoint 2010  [เข้าชม 813] 
 [28 ม.ค. 2557]
เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 (4)  [เข้าชม 960] 

 [20 ก.พ. 2558] อบรมภาษาอังกฤษสำหรับครู  [เข้าชม 621] 


  อบรมภาษาอังกฤษสำหรับ...อ่านต่อ
[20 ก.พ. 2558] ภาษาอาเซียน [เข้าชม 658]


[20 ก.พ. 2558] speech on stage [เข้าชม 357]


[20 ก.พ. 2558] morning radio [เข้าชม 355]


[29 ม.ค. 2558] International Day [เข้าชม 556]


[03 ธ.ค. 2557] impromptu speech 2557 [เข้าชม 832]


[17 พ.ค. 2557] ปฐมนิเทศระดับชั้น ม.4 [เข้าชม 2970]ผู้อำนวยการโรงเรียนเว็บลิงค์สำนักงาน

 

แผนที่โรงเรียนโยธินบูรณะ


 
 

 
 
โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้
2
คน
ผู้เข้าชมวันนี้
93
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
201
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
1448
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1234
คน
ผู้เข้าชมปีนี้
117214
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด
875107
คน
บันทึกเมื่อ: :: 17 พ.ย. 2552