ข้อมูลโรงเรียน
   หน้าแรก
   ประวัติโรงเรียน
   เกี่ยวกับโรงเรียน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ข้อมูลอาคารเรียน สถานที่
   หลักสูตรการศึกษา
   ทำเนียบผู้บริหาร
   คณะผู้บริหาร
   ครู และ บุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน

กลุ่มบริหารงาน
   วิชาการ
   การเงิน สินทรัพย์และงานบุคคล
   บริหารงานทั่วไป
   กิจการนักเรียน

โครงการสอน 1/2555

ลิงค์ภายในโรงเรียน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 [11 ก.ย. 2558]
งานแนะแนว-เลือกคณะ เลือกอาชีพ  [เข้าชม 1270] 
 [22 มิ.ย. 2558]
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558  [เข้าชม 2755] 
 [12 มิ.ย. 2558]
ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 (โครงการภาคภาษาอังกฤษ)  [เข้าชม 3984] 
 [12 มิ.ย. 2558]
ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2557 (โครงการภาคปกติ)  [เข้าชม 4599] 
 [12 มิ.ย. 2558]
ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557  [เข้าชม 3011] 


    ข่าวสำหรับนักเรียน
 [16 ต.ค. 2558]
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  [เข้าชม 1169] 
 [07 ต.ค. 2558]
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ชั้น ม.1  [เข้าชม 2918] 
 [07 ต.ค. 2558]
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ชั้น ม.2  [เข้าชม 3303] 
 [07 ต.ค. 2558]
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ชั้น ม.3  [เข้าชม 3401] 
 [07 ต.ค. 2558]
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ชั้น ม.4  [เข้าชม 3326] 


    ข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่
 [02 พ.ย. 2558]
ประกาศผลผู้สอบผ่านภาค ก และ ข พนักงานราชการวิชาสังคมฯ  [เข้าชม 168] 
 [16 ต.ค. 2558]
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  [เข้าชม 348] 
 [29 ก.ย. 2558]
คำสั่งประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  [เข้าชม 588] 
 [27 ม.ค. 2558]
แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  [เข้าชม 961] 
 [27 ม.ค. 2558]
แบบสรุปผลการนิเทศ4  [เข้าชม 703] 


    ข่าวการรับสมัครบุคคล
 [04 พ.ย. 2558]
ประกาศผลพนักงานราชการสอนวิชาสังคมฯ  [เข้าชม 85] 
 [22 ต.ค. 2558]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ(สังคมศึกษา)  [เข้าชม 361] 
 [10 ต.ค. 2558]
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  [เข้าชม 676] 
 [10 ต.ค. 2558]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  [เข้าชม 544] 
 [01 ต.ค. 2558]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างภาษาไทย  [เข้าชม 402] 


    ข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้
 [05 ต.ค. 2554]
โครงงานบูรณาการวิทยาศาสตร์วิถีพุทธ ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  [เข้าชม 2224] 
 [09 มิ.ย. 2554]
ผลงานและความภาคภูมิใจจากกลุ่มสาระการเรียนสังคม ศานาและวัฒนธรรม  [เข้าชม 3127] 
 [02 มิ.ย. 2553]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม “สุนทรภู่ มหากวี ศรีสยาม”  [เข้าชม 4166] 
 [19 ม.ค. 2553]
ขอเชิญร่วมงาน "การงานแฟร์ครั้งที่ 3 " ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  [เข้าชม 3017] 
 [28 ธ.ค. 2552]
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  [เข้าชม 2354] 

    งานวิจัยคุณครู
 [23 ธ.ค. 2553]
รายงานผลการใช้และพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสม วิชาเคมี 3 ว40223  [เข้าชม 1650] 
 [23 ธ.ค. 2553]
การพัฒนาค่านิยมและเจตคติในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าของ  [เข้าชม 1956] 
 [26 เม.ย. 2553]
การพัฒนาฐานความรู้ เรื่องเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  [เข้าชม 3064] 
 [03 เม.ย. 2553]
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  [เข้าชม 3914] 
 [06 พ.ย. 2552]
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมีเรื่อง “พันธะเคมี ”สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...   [เข้าชม 4745] 


    ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
 [25 พ.ย. 2558]
สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมค่าย E.M.S.Camp ม.5  [เข้าชม 19] 
 [18 พ.ย. 2558]
สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพ (E.M.S.CAMP) ม.3  [เข้าชม 42] 
 [16 ต.ค. 2558]
ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบเครือข่าย  [เข้าชม 161] 
 [08 ต.ค. 2558]
ผลการสรรหาผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม  [เข้าชม 295] 
 [08 ต.ค. 2558]
ผลการสรรหาผู้ประกอบธุรกิจร้านถ่ายเอกสารฯ  [เข้าชม 234] 


    เอกสารประกอบการเรียนรู้
 [24 มี.ค. 2558]
เอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องไฟฟ้าเคมี ม.5 โดยครูยุพา  ปลีผลา  [เข้าชม 507] 
 [17 ก.ค. 2557]
เอกสารประกอบการเรียนวิชา การออกแบบงานกราฟฟิก ม.5  [เข้าชม 1241] 
 [26 พ.ค. 2557]
เอกสาร Adobe Captivate5.5  [เข้าชม 1256] 
 [20 พ.ค. 2557]
คู่มือการใช้โปรแกรม PowerPoint 2010  [เข้าชม 897] 
 [28 ม.ค. 2557]
เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 (4)  [เข้าชม 1037] 

 [20 ก.พ. 2558] อบรมภาษาอังกฤษสำหรับครู  [เข้าชม 787] 


  อบรมภาษาอังกฤษสำหรับ...อ่านต่อ
[20 ก.พ. 2558] ภาษาอาเซียน [เข้าชม 814]


[20 ก.พ. 2558] speech on stage [เข้าชม 451]


[20 ก.พ. 2558] morning radio [เข้าชม 440]


[29 ม.ค. 2558] International Day [เข้าชม 672]


[03 ธ.ค. 2557] impromptu speech 2557 [เข้าชม 965]


[17 พ.ค. 2557] ปฐมนิเทศระดับชั้น ม.4 [เข้าชม 3140]ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์

เว็บลิงค์สำนักงาน

 

แผนที่โรงเรียนโยธินบูรณะ


 
 

 
 
โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้
3
คน
ผู้เข้าชมวันนี้
27
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
227
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
960
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6285
คน
ผู้เข้าชมปีนี้
136474
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด
894367
คน
บันทึกเมื่อ: :: 17 พ.ย. 2552