ข้อมูลโรงเรียน
   หน้าแรก
   ประวัติโรงเรียน
   เกี่ยวกับโรงเรียน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ข้อมูลอาคารเรียน สถานที่
   หลักสูตรการศึกษา
   ทำเนียบผู้บริหาร
   คณะผู้บริหาร
   ครู และ บุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน

กลุ่มบริหารงาน
   วิชาการ
   การเงิน สินทรัพย์และงานบุคคล
   บริหารงานทั่วไป
   กิจการนักเรียน

โครงการสอน 1/2555

ลิงค์ภายในโรงเรียน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 [24 มี.ค. 2557]
ผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ  [เข้าชม 4027] 
 [21 มี.ค. 2557]
ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม) ศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2557  [เข้าชม 7954] 
 [21 มี.ค. 2557]
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 เดิมรับทุนต่อ ม.4 EP  [เข้าชม 6142] 
 [27 ก.พ. 2557]
การรับนักเรียนโครงการนานาชาติ Year7 และ Year10 ปีการศึกษา 2557  [เข้าชม 4513] 
 [27 ก.พ. 2557]
การรับนักเรียนโครงการนานาชาติ Year 7 และ Year 10  [เข้าชม 4465] 


    ข่าวสำหรับนักเรียน
 [20 ก.พ. 2557]
ไฟล์รูปภาพแบบฝึกหัดวิชาคอมพิวเตอร์ ม.4  [เข้าชม 700] 
 [17 ก.พ. 2557]
นักเรียน ม.6 รับผลการสอบ  [เข้าชม 1495] 
 [30 ม.ค. 2557]
บทเรียนโปรแกรม Captivate 5.5  [เข้าชม 754] 
 [28 ม.ค. 2557]
ลิงก์เอกสาร ม.6 วิชาคอมพิวเตอร์  [เข้าชม 568] 
 [16 ม.ค. 2557]
กำหนดจัดกิจกรรมโครงงานบูรณาการ  [เข้าชม 1207] 


    ข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่
 [25 มี.ค. 2557]
คำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยเดือนเมษายน พฤษภาคม2557  [เข้าชม 145] 
 [06 ก.พ. 2557]
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ O-Net ม.3  [เข้าชม 417] 
 [29 ม.ค. 2557]
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประตูโรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557  [เข้าชม 468] 
 [29 ม.ค. 2557]
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2557  [เข้าชม 333] 
 [03 ธ.ค. 2556]
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประตูโรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2556   [เข้าชม 652] 


    ข่าวการรับสมัคร
 [18 เม.ย. 2557]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นครูอัตราจ้างสอนคณิตศาสตร์  [เข้าชม 29] 
 [01 เม.ย. 2557]
รับสมัครครูอัตราจ้างสอนคณิตศาสตร์ 2 อัตรา  [เข้าชม 215] 
 [21 มี.ค. 2557]
Personnel Wanted  [เข้าชม 353] 
 [21 มี.ค. 2557]
รับสมัครครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ IP  [เข้าชม 268] 
 [14 มี.ค. 2557]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถ  [เข้าชม 233] 


    ข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้
 [05 ต.ค. 2554]
โครงงานบูรณาการวิทยาศาสตร์วิถีพุทธ ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  [เข้าชม 1590] 
 [09 มิ.ย. 2554]
ผลงานและความภาคภูมิใจจากกลุ่มสาระการเรียนสังคม ศานาและวัฒนธรรม  [เข้าชม 2373] 
 [02 มิ.ย. 2553]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม “สุนทรภู่ มหากวี ศรีสยาม”  [เข้าชม 3273] 
 [19 ม.ค. 2553]
ขอเชิญร่วมงาน "การงานแฟร์ครั้งที่ 3 " ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  [เข้าชม 2456] 
 [28 ธ.ค. 2552]
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  [เข้าชม 1915] 

    งานวิจัยคุณครู
 [23 ธ.ค. 2553]
รายงานผลการใช้และพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสม วิชาเคมี 3 ว40223  [เข้าชม 1201] 
 [23 ธ.ค. 2553]
การพัฒนาค่านิยมและเจตคติในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าของ  [เข้าชม 1445] 
 [26 เม.ย. 2553]
การพัฒนาฐานความรู้ เรื่องเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  [เข้าชม 2468] 
 [03 เม.ย. 2553]
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  [เข้าชม 3293] 
 [06 พ.ย. 2552]
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมีเรื่อง “พันธะเคมี ”สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...   [เข้าชม 4171] 


    ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
 [01 เม.ย. 2557]
ประมูลราคาจัดจ้างครูชาวต่างชาติ  [เข้าชม 109] 
 [27 มี.ค. 2557]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถ  [เข้าชม 113] 
 [17 ก.พ. 2557]
รับสมัครพนักงานขับรถ 1 อัตรา  [เข้าชม 141] 
 [03 ก.พ. 2557]
สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์  [เข้าชม 215] 
 [21 ม.ค. 2557]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  [เข้าชม 231] 


    เอกสารประกอบการเรียนรู้
 [28 ม.ค. 2557]
เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 (4)  [เข้าชม 313] 
 [28 ม.ค. 2557]
เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 (3)  [เข้าชม 384] 
 [28 ม.ค. 2557]
เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 (2)  [เข้าชม 461] 
 [28 ม.ค. 2557]
เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 (1)  [เข้าชม 469] 
 [18 พ.ค. 2556]
เสริมทักษะ _เอกซ์โปเนเนเชียลและลอการิทึม  [เข้าชม 1135] 

 [21 ม.ค. 2557] Open House 2014  [เข้าชม 794] 


  วันที่ 12 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ...อ่านต่อ


[30 ธ.ค. 2556] International Day [เข้าชม 1156]


[28 มิ.ย. 2555] กิจกรรมวันสุนทรภู่ [เข้าชม 1325]


[28 มิ.ย. 2555] พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2555 [เข้าชม 1736]ผู้อำนวยการโรงเรียนเว็บลิงค์สำนักงาน

 

แผนที่โรงเรียนโยธินบูรณะ


 
 

 
 
โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้
1
คน
ผู้เข้าชมวันนี้
5
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
336
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
1318
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
16116
คน
ผู้เข้าชมปีนี้
93798
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด
670112
คน
บันทึกเมื่อ: :: 17 พ.ย. 2552