ข้อมูลโรงเรียน
   หน้าแรก
   ประวัติโรงเรียน
   เกี่ยวกับโรงเรียน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ข้อมูลอาคารเรียน สถานที่
   หลักสูตรการศึกษา
   ทำเนียบผู้บริหาร
   คณะผู้บริหาร
   ครู และ บุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน

กลุ่มบริหารงาน
   วิชาการ
   การเงิน สินทรัพย์และงานบุคคล
   บริหารงานทั่วไป
   กิจการนักเรียน

โครงการสอน 1/2555

ลิงค์ภายในโรงเรียน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 [07 ม.ค. 2558]
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ "คนดีศรีโยธิน" ปีการศึกษา 2557  [เข้าชม 432] 
 [19 ธ.ค. 2557]
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  [เข้าชม 732] 
 [27 ต.ค. 2557]
ตารางสอน ม.1 เทอม 2 ปีการศึกษา 2557  [เข้าชม 3753] 
 [27 ต.ค. 2557]
ตารางสอน ม.2 เทอม 2 ปีการศึกษา 2557  [เข้าชม 4437] 
 [27 ต.ค. 2557]
ตารางสอน ม.3 เทอม 2 ปีการศึกษา 2557  [เข้าชม 4287] 


    ข่าวสำหรับนักเรียน
 [14 ม.ค. 2558]
ตัวอย่างไฟล์โปสเตอร์โครงงาน  [เข้าชม 637] 
 [14 ม.ค. 2558]
ตัวอย่างการพิมพ์เนื้อหารายงานโครงงาน (5 บท)  [เข้าชม 782] 
 [14 ม.ค. 2558]
ตัวอย่างการพิมพ์เนื้อหารายงานโครงงาน (5 บท)  [เข้าชม 586] 
 [14 ม.ค. 2558]
ตัวอย่างการจัดพิมพ์ส่วนนำรายงานโครงงาน  [เข้าชม 460] 
 [14 ม.ค. 2558]
ตัวอย่างการจัดพิมพ์หน้าปกรายงานโครงงาน  [เข้าชม 454] 


    ข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่
 [08 ธ.ค. 2557]
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน  [เข้าชม 472] 
 [18 ก.ย. 2557]
คำสั่งเวรประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2557  [เข้าชม 714] 
 [01 พ.ค. 2557]
การประชุมปฏิบัติการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  [เข้าชม 1312] 
 [25 มี.ค. 2557]
คำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยเดือนเมษายน พฤษภาคม2557  [เข้าชม 1236] 
 [06 ก.พ. 2557]
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ O-Net ม.3  [เข้าชม 1008] 


    ข่าวการรับสมัครบุคคล
 [22 ม.ค. 2558]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานงานอาคารสถานที่  [เข้าชม 24] 
 [14 ม.ค. 2558]
รับสมัครเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ 1 อัตรา  [เข้าชม 187] 
 [19 ธ.ค. 2557]
รับสมัครครูอัตราจ้างกลุ่มสาระภาษาไทย  [เข้าชม 113] 
 [19 ธ.ค. 2557]
รับสมัครเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่  [เข้าชม 116] 
 [27 พ.ย. 2557]
ประกาศผลคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  [เข้าชม 213] 


    ข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้
 [05 ต.ค. 2554]
โครงงานบูรณาการวิทยาศาสตร์วิถีพุทธ ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  [เข้าชม 1898] 
 [09 มิ.ย. 2554]
ผลงานและความภาคภูมิใจจากกลุ่มสาระการเรียนสังคม ศานาและวัฒนธรรม  [เข้าชม 2738] 
 [02 มิ.ย. 2553]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม “สุนทรภู่ มหากวี ศรีสยาม”  [เข้าชม 3754] 
 [19 ม.ค. 2553]
ขอเชิญร่วมงาน "การงานแฟร์ครั้งที่ 3 " ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  [เข้าชม 2721] 
 [28 ธ.ค. 2552]
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  [เข้าชม 2119] 

    งานวิจัยคุณครู
 [23 ธ.ค. 2553]
รายงานผลการใช้และพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสม วิชาเคมี 3 ว40223  [เข้าชม 1408] 
 [23 ธ.ค. 2553]
การพัฒนาค่านิยมและเจตคติในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าของ  [เข้าชม 1671] 
 [26 เม.ย. 2553]
การพัฒนาฐานความรู้ เรื่องเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  [เข้าชม 2729] 
 [03 เม.ย. 2553]
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  [เข้าชม 3576] 
 [06 พ.ย. 2552]
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมีเรื่อง “พันธะเคมี ”สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...   [เข้าชม 4438] 


    ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
 [07 ม.ค. 2558]
สอบราคาจ้างค่ายอัจฉริยภาพ E.M.S.CAMP ม.5  [เข้าชม 53] 
 [22 ธ.ค. 2557]
สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพ E.M.S. CAMP ม.3  [เข้าชม 76] 
 [22 ธ.ค. 2557]
สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย(Day trip EP)  [เข้าชม 55] 
 [28 พ.ย. 2557]
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน  [เข้าชม 81] 
 [28 พ.ย. 2557]
สอบราคาจ้างกิจกรรมประวัติศาสตร์สัญจร ม.6  [เข้าชม 91] 


    เอกสารประกอบการเรียนรู้
 [17 ก.ค. 2557]
เอกสารประกอบการเรียนวิชา การออกแบบงานกราฟฟิก ม.5  [เข้าชม 606] 
 [26 พ.ค. 2557]
เอกสาร Adobe Captivate5.5  [เข้าชม 682] 
 [20 พ.ค. 2557]
คู่มือการใช้โปรแกรม PowerPoint 2010  [เข้าชม 477] 
 [28 ม.ค. 2557]
เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 (4)  [เข้าชม 689] 
 [28 ม.ค. 2557]
เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 (3)  [เข้าชม 680] 

 [03 ธ.ค. 2557] impromptu speech 2557  [เข้าชม 248] 


  การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระด...อ่านต่อ
[17 พ.ค. 2557] ปฐมนิเทศระดับชั้น ม.4 [เข้าชม 2125]


[17 พ.ค. 2557] ปฐมนิเทศระดับชั้น ม.1 [เข้าชม 1438]
[30 ธ.ค. 2556] International Day [เข้าชม 1532]ผู้อำนวยการโรงเรียนเว็บลิงค์สำนักงาน

 

แผนที่โรงเรียนโยธินบูรณะ


 
 

 
 
โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
คน
ผู้เข้าชมวันนี้
278
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
436
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
2872
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8351
คน
ผู้เข้าชมปีนี้
8351
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด
766244
คน
บันทึกเมื่อ: :: 17 พ.ย. 2552