ข้อมูลโรงเรียน
   หน้าแรก
   ประวัติโรงเรียน
   เกี่ยวกับโรงเรียน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ข้อมูลอาคารเรียน สถานที่
   หลักสูตรการศึกษา
   ทำเนียบผู้บริหาร
   คณะผู้บริหาร
   ครู และ บุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน

กลุ่มบริหารงาน
   วิชาการ
   การเงิน สินทรัพย์และงานบุคคล
   บริหารงานทั่วไป
   กิจการนักเรียน

โครงการสอน 1/2555

ลิงค์ภายในโรงเรียน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 [05 มี.ค. 2558]
ประกาศรายชื่อนักฟุตบอลรุ่นอายุ 14 ปี และ 16 ปี  [เข้าชม 614] 
 [23 ก.พ. 2558]
การประกาศผลฟุตบอลเยาวชนฯรุ่นอายุ 14 ปี และ 16 ปี  [เข้าชม 2747] 
 [17 ก.พ. 2558]
ใบสมัคร smp  [เข้าชม 3928] 
 [10 ก.พ. 2558]
ประกาศผลรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลรุ่น 14 ปี และ 16 ปี  [เข้าชม 5549] 
 [10 ก.พ. 2558]
ใบสมัครนักเรียนโครงการ IP  [เข้าชม 4465] 


    ข่าวสำหรับนักเรียน
 [14 ม.ค. 2558]
ตัวอย่างไฟล์โปสเตอร์โครงงาน  [เข้าชม 899] 
 [14 ม.ค. 2558]
ตัวอย่างการพิมพ์เนื้อหารายงานโครงงาน (5 บท)  [เข้าชม 1078] 
 [14 ม.ค. 2558]
ตัวอย่างการพิมพ์เนื้อหารายงานโครงงาน (5 บท)  [เข้าชม 783] 
 [14 ม.ค. 2558]
ตัวอย่างการจัดพิมพ์ส่วนนำรายงานโครงงาน  [เข้าชม 622] 
 [14 ม.ค. 2558]
ตัวอย่างการจัดพิมพ์หน้าปกรายงานโครงงาน  [เข้าชม 589] 


    ข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่
 [27 ม.ค. 2558]
แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  [เข้าชม 120] 
 [27 ม.ค. 2558]
แบบสรุปผลการนิเทศ4  [เข้าชม 130] 
 [27 ม.ค. 2558]
การนิเทศภายใน3  [เข้าชม 82] 
 [27 ม.ค. 2558]
การนิเทศภายในสถานศึกษา2  [เข้าชม 76] 
 [27 ม.ค. 2558]
การนิเทศภายในสถานศึกษา1  [เข้าชม 95] 


    ข่าวการรับสมัครบุคคล
 [25 ก.พ. 2558]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  [เข้าชม 105] 
 [20 ก.พ. 2558]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานงานอาคารสถานที่  [เข้าชม 152] 
 [02 ก.พ. 2558]
รับสมัครเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่  1 อัตรา  [เข้าชม 174] 
 [28 ม.ค. 2558]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงานอาคารสถานที่  [เข้าชม 171] 
 [22 ม.ค. 2558]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานงานอาคารสถานที่  [เข้าชม 159] 


    ข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้
 [05 ต.ค. 2554]
โครงงานบูรณาการวิทยาศาสตร์วิถีพุทธ ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  [เข้าชม 1964] 
 [09 มิ.ย. 2554]
ผลงานและความภาคภูมิใจจากกลุ่มสาระการเรียนสังคม ศานาและวัฒนธรรม  [เข้าชม 2815] 
 [02 มิ.ย. 2553]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม “สุนทรภู่ มหากวี ศรีสยาม”  [เข้าชม 3815] 
 [19 ม.ค. 2553]
ขอเชิญร่วมงาน "การงานแฟร์ครั้งที่ 3 " ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  [เข้าชม 2767] 
 [28 ธ.ค. 2552]
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  [เข้าชม 2168] 

    งานวิจัยคุณครู
 [23 ธ.ค. 2553]
รายงานผลการใช้และพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสม วิชาเคมี 3 ว40223  [เข้าชม 1441] 
 [23 ธ.ค. 2553]
การพัฒนาค่านิยมและเจตคติในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าของ  [เข้าชม 1721] 
 [26 เม.ย. 2553]
การพัฒนาฐานความรู้ เรื่องเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  [เข้าชม 2778] 
 [03 เม.ย. 2553]
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  [เข้าชม 3641] 
 [06 พ.ย. 2552]
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมีเรื่อง “พันธะเคมี ”สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...   [เข้าชม 4491] 


    ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
 [25 ก.พ. 2558]
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ  [เข้าชม 33] 
 [07 ม.ค. 2558]
สอบราคาจ้างค่ายอัจฉริยภาพ E.M.S.CAMP ม.5  [เข้าชม 136] 
 [22 ธ.ค. 2557]
สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพ E.M.S. CAMP ม.3  [เข้าชม 147] 
 [22 ธ.ค. 2557]
สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย(Day trip EP)  [เข้าชม 114] 
 [28 พ.ย. 2557]
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน  [เข้าชม 141] 


    เอกสารประกอบการเรียนรู้
 [17 ก.ค. 2557]
เอกสารประกอบการเรียนวิชา การออกแบบงานกราฟฟิก ม.5  [เข้าชม 657] 
 [26 พ.ค. 2557]
เอกสาร Adobe Captivate5.5  [เข้าชม 775] 
 [20 พ.ค. 2557]
คู่มือการใช้โปรแกรม PowerPoint 2010  [เข้าชม 558] 
 [28 ม.ค. 2557]
เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 (4)  [เข้าชม 757] 
 [28 ม.ค. 2557]
เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 (3)  [เข้าชม 727] 

 [20 ก.พ. 2558] อบรมภาษาอังกฤษสำหรับครู  [เข้าชม 115] 


  อบรมภาษาอังกฤษสำหรับ...อ่านต่อ
[20 ก.พ. 2558] ภาษาอาเซียน [เข้าชม 114]


[20 ก.พ. 2558] speech on stage [เข้าชม 59]


[20 ก.พ. 2558] morning radio [เข้าชม 49]


[29 ม.ค. 2558] International Day [เข้าชม 217]


[03 ธ.ค. 2557] impromptu speech 2557 [เข้าชม 392]


[17 พ.ค. 2557] ปฐมนิเทศระดับชั้น ม.4 [เข้าชม 2325]ผู้อำนวยการโรงเรียนเว็บลิงค์สำนักงาน

 

แผนที่โรงเรียนโยธินบูรณะ


 
 

 
 
โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้
26
คน
ผู้เข้าชมวันนี้
4541
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
4359
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
10600
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11120
คน
ผู้เข้าชมปีนี้
38861
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด
796754
คน
บันทึกเมื่อ: :: 17 พ.ย. 2552