ข้อมูลโรงเรียน
   หน้าแรก
   ประวัติโรงเรียน
   เกี่ยวกับโรงเรียน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ข้อมูลอาคารเรียน สถานที่
   หลักสูตรการศึกษา
   ทำเนียบผู้บริหาร
   คณะผู้บริหาร
   ครู และ บุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน

กลุ่มบริหารงาน
   วิชาการ
   การเงิน สินทรัพย์และงานบุคคล
   บริหารงานทั่วไป
   กิจการนักเรียน

โครงการสอน 1/2555ลิงค์ภายในโรงเรียน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 [22 พ.ค. 2557]
ประกาศหยุดเรียนในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557  [เข้าชม 1524] 
 [24 มี.ค. 2557]
ผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ  [เข้าชม 6878] 
 [21 มี.ค. 2557]
ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม) ศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2557  [เข้าชม 10370] 
 [21 มี.ค. 2557]
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 เดิมรับทุนต่อ ม.4 EP  [เข้าชม 7967] 
 [27 ก.พ. 2557]
การรับนักเรียนโครงการนานาชาติ Year7 และ Year10 ปีการศึกษา 2557  [เข้าชม 5691] 


    ข่าวสำหรับนักเรียน
 [12 พ.ค. 2557]
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนรักษาดินแดนชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557  [เข้าชม 3825] 
 [09 พ.ค. 2557]
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนและห้องเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.1 และ ม.4  [เข้าชม 5105] 
 [09 พ.ค. 2557]
ประกาศห้องเรียนนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.2 , ม.3 , ม.5 , ม.6  [เข้าชม 4696] 
 [20 ก.พ. 2557]
ไฟล์รูปภาพแบบฝึกหัดวิชาคอมพิวเตอร์ ม.4  [เข้าชม 3994] 
 [17 ก.พ. 2557]
นักเรียน ม.6 รับผลการสอบ  [เข้าชม 2698] 


    ข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่
 [01 พ.ค. 2557]
การประชุมปฏิบัติการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  [เข้าชม 835] 
 [25 มี.ค. 2557]
คำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยเดือนเมษายน พฤษภาคม2557  [เข้าชม 966] 
 [06 ก.พ. 2557]
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ O-Net ม.3  [เข้าชม 783] 
 [29 ม.ค. 2557]
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประตูโรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557  [เข้าชม 713] 
 [29 ม.ค. 2557]
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2557  [เข้าชม 532] 


    ข่าวการรับสมัคร
 [23 เม.ย. 2557]
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์  [เข้าชม 506] 
 [18 เม.ย. 2557]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นครูอัตราจ้างสอนคณิตศาสตร์  [เข้าชม 623] 
 [01 เม.ย. 2557]
รับสมัครครูอัตราจ้างสอนคณิตศาสตร์ 2 อัตรา  [เข้าชม 562] 
 [21 มี.ค. 2557]
Personnel Wanted  [เข้าชม 679] 
 [21 มี.ค. 2557]
รับสมัครครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ IP  [เข้าชม 516] 


    ข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้
 [05 ต.ค. 2554]
โครงงานบูรณาการวิทยาศาสตร์วิถีพุทธ ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  [เข้าชม 1700] 
 [09 มิ.ย. 2554]
ผลงานและความภาคภูมิใจจากกลุ่มสาระการเรียนสังคม ศานาและวัฒนธรรม  [เข้าชม 2517] 
 [02 มิ.ย. 2553]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม “สุนทรภู่ มหากวี ศรีสยาม”  [เข้าชม 3470] 
 [19 ม.ค. 2553]
ขอเชิญร่วมงาน "การงานแฟร์ครั้งที่ 3 " ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  [เข้าชม 2558] 
 [28 ธ.ค. 2552]
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  [เข้าชม 1990] 

    งานวิจัยคุณครู
 [23 ธ.ค. 2553]
รายงานผลการใช้และพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสม วิชาเคมี 3 ว40223  [เข้าชม 1276] 
 [23 ธ.ค. 2553]
การพัฒนาค่านิยมและเจตคติในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าของ  [เข้าชม 1526] 
 [26 เม.ย. 2553]
การพัฒนาฐานความรู้ เรื่องเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  [เข้าชม 2564] 
 [03 เม.ย. 2553]
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  [เข้าชม 3394] 
 [06 พ.ย. 2552]
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมีเรื่อง “พันธะเคมี ”สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...   [เข้าชม 4269] 


    ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง
 [21 ก.ค. 2557]
ประกาศสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพ(E.M.S.Camp)  [เข้าชม 35] 
 [21 ก.ค. 2557]
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์จัดทำห้องเรียน ASEAN School Online  [เข้าชม 45] 
 [21 ก.ค. 2557]
ประกาศสอบราคาเครื่อง Projector และ Wireless Presenter  [เข้าชม 30] 
 [08 ก.ค. 2557]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานขับรถ  [เข้าชม 64] 
 [03 ก.ค. 2557]
สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพ (E.M.S.CAMP)  [เข้าชม 86] 


    เอกสารประกอบการเรียนรู้
 [17 ก.ค. 2557]
เอกสารประกอบการเรียนวิชา การออกแบบงานกราฟฟิก ม.5  [เข้าชม 329] 
 [26 พ.ค. 2557]
เอกสาร Adobe Captivate5.5  [เข้าชม 378] 
 [20 พ.ค. 2557]
คู่มือการใช้โปรแกรม PowerPoint 2010  [เข้าชม 245] 
 [28 ม.ค. 2557]
เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 (4)  [เข้าชม 485] 
 [28 ม.ค. 2557]
เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 (3)  [เข้าชม 498] 

 [17 พ.ค. 2557] ปฐมนิเทศระดับชั้น ม.4  [เข้าชม 1055] 


  ปฐมนิเทศระดับชั้น ม.4...อ่านต่อ
[17 พ.ค. 2557] ปฐมนิเทศระดับชั้น ม.1 [เข้าชม 817]


[21 ม.ค. 2557] Open House 2014 [เข้าชม 1115]
[30 ธ.ค. 2556] International Day [เข้าชม 1302]ผู้อำนวยการโรงเรียนเว็บลิงค์สำนักงาน

 

แผนที่โรงเรียนโยธินบูรณะ


 
 

 
 
โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้
2
คน
ผู้เข้าชมวันนี้
1
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
200
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
956
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
5107
คน
ผู้เข้าชมปีนี้
144010
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด
720324
คน
บันทึกเมื่อ: :: 17 พ.ย. 2552